Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2019

ladymartini
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
ladymartini
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaegzystencja egzystencja
ladymartini
Pamiętaj synku, że zimne dłonie mają tylko ci, których nikt nie kocha.
— Babcia
ladymartini
0753 418c 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaegzystencja egzystencja
ladymartini
8813 6a58
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaegzystencja egzystencja

September 17 2019

ladymartini
5495 d872
Reposted fromblackmamba blackmamba viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
0721 1032 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
ladymartini
ladymartini
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
ladymartini
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

September 02 2019

ladymartini
1669 1fa8 500
8025 bae1 500
Reposted fromdivi divi viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
3988 6f85
ladymartini
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją. 
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viaegzystencja egzystencja
ladymartini
2182 24cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaegzystencja egzystencja

August 24 2019

0756 2df0
Reposted fromunco unco viaegzystencja egzystencja
ladymartini
"Nie umieraj za kogoś, kto nie chce cię w swoim życiu. Nie bądź z kimś, kto odbiera ci uśmiech i zadaje tysiąc ran. Nie umieraj za kogoś, kto nie wspiera cię, gdy upadasz. Nie bądź z kimś, kto nie zdaje sobie sprawy z tego, ile jesteś wart."
~ Tomasz Antosiewicz
Reposted frombeatkazz beatkazz viaegzystencja egzystencja
ladymartini
2630 726e 500
Reposted fromxawery xawery viatsylvvia tsylvvia
ladymartini
5552 d1ec
Reposted fromkarahippie karahippie viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl