Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2020

ladymartini
Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
— Olga Tokarczuk - „Czuły narrator”
ladymartini
8916 e75f
Reposted fromiamstrong iamstrong viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
8769 82da 500
Reposted fromZircon Zircon viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
8191 818f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
0648 6122
ladymartini
6321 ba8c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
Najgorsza nie jest nienawiść czy nieodwzajemnione uczucie, a obojętność. Kiedy już nie czekasz, nie zerkasz, nie myślisz, nie analizujesz, nie szukasz przypadków, nie tworzysz scenariuszy. Najgorszy jest moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że miłość nie jest dla Ciebie.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
ladymartini
0819 bc89 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
5896 c777
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
8432 de8e 500
Reposted fromfungi fungi viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
ladymartini
8271 65cc
Reposted fromShini Shini viaegzystencja egzystencja
ladymartini
0210 9fc3 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viaegzystencja egzystencja
ladymartini
Reposted fromshakeme shakeme vialittlemouse littlemouse
ladymartini
W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.
— Pokolenie Ikea
Reposted frommusset musset viaegzystencja egzystencja
ladymartini
2151 0e44 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaegzystencja egzystencja
ladymartini
ladymartini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl