Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

ladymartini
ladymartini
6666 126f 500
Reposted frommay29th may29th viaAmericanlover Americanlover
ladymartini
7045 d44f
Reposted fromnyaako nyaako viaAmericanlover Americanlover
ladymartini
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viasomethingfromheart somethingfromheart
ladymartini
Różnisz się od reszty więc jesteś aspołeczny
— Bisz-Wilk chodnikowy
1886 8640
0708 2b50
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
ladymartini
ladymartini
9158 9044 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
ladymartini
7817 ed57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
ladymartini
5002 60f9
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
9719 df93

woodelf68:

gif-tv:

Harika Kanatlar

Quality content.

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted
ladymartini
7191 cdb7 500
Reposted fromPoranny Poranny viaAmericanlover Americanlover
ladymartini
Reposted fromtwice twice viaAmericanlover Americanlover
ladymartini
3117 5033
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ladymartini
Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover
ladymartini
8059 bfb5
Reposted fromto-nie-tak to-nie-tak viaAmericanlover Americanlover
ladymartini
3089 7202 500
ladymartini
ladymartini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl