Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

1138 8f78 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaamelinowa amelinowa
ladymartini
2874 d96c 500
Reposted fromlaters laters viaIriss Iriss
0880 22c0
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaamelinowa amelinowa
ladymartini
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viaamelinowa amelinowa
ladymartini

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
ladymartini
5797 ef82
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaIriss Iriss
ladymartini
0953 8fc8
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viaIriss Iriss
ladymartini
9031 3c50
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ladymartini
1639 5dfd 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
6408 5f17 500
Reposted fromamatore amatore viatazniebieskimi tazniebieskimi
ladymartini
ladymartini
9015 64a4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaamelinowa amelinowa
ladymartini
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaamelinowa amelinowa
ladymartini
5815 cf99 500
Reposted fromretaliate retaliate viaamelinowa amelinowa
ladymartini
9377 1f8f
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
ladymartini
9033 8073 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
ladymartini
Albowiem dobroć, bierze się z ludzkiego wnętrza. Dobroć to kwestia wyboru. Kiedy człowiek nie może wybierać, to nie jest już ludzkie.
— Anthony Burgess "Mechaniczna pomarańcza"
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
ladymartini
Wie Pani, kiedy kończy się miłość? Kiedy mężczyzna nie chce dotykać kobiety i kobieta nie chce być dotykana przez mężczyznę. Tak zaczyna się prawdziwy dramat. Wszystko inne jest sprawą drugorzędną.
— Stefan Chwin
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
ladymartini
Rozciągnęła wokół siebie granicę, której nikomu nie pozwala przekroczyć. Wielokrotnie ludzie podziwiają ją za to, co osiągnęła i co robi. Jaka jest. A ona widzi tylko to, czego nie udało się zrobić. Każdego dnia musi udowadniać sobie, że jest coś warta. Rozumiesz? Nie komuś, sobie!
— Agnieszka Płoszaj "Czarodziejka"
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl