Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

5975 27b8 500

Bas Jan Ader, Fall II, Amsterdam, 1970.

Reposted fromink ink
ladymartini
Tak nagle się poznali. Tak przypadkowo. Przez przypadek porozmawiali trochę dłużej i dłużej. Tak nagle stali się dla siebie najważniejszymi ludźmi na świecie. Zupełnie przez przypadek.
Reposted frombadalena badalena viaegzystencja egzystencja
ladymartini
5114 860f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
ladymartini
2271 e57a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabookart bookart
ladymartini
2266 6669 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
ladymartini
2272 b8c1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaegzystencja egzystencja
ladymartini
5486 49d6
Reposted fromEtnigos Etnigos viaegzystencja egzystencja
ladymartini
5111 7f1d
Reposted fromretro-girl retro-girl viaegzystencja egzystencja
ladymartini
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viaegzystencja egzystencja
ladymartini

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaegzystencja egzystencja
ladymartini
ladymartini
ladymartini
2485 fa2d 500
Reposted fromsoftboi softboi viaegzystencja egzystencja
ladymartini
Była raczej chłodną osobą. Nie okazywała uczuć. Trzymała je zamknięte w swoim umyśle. To nie tak, że nie chciała ich komuś dać. Miłość była jej zawsze bardzo bliska. Obawiała się jedynie, że uczucia porwą jej wszystkie rozsądne myśli tak jak rwąca rzeka porywa wszystko co spotka na swojej drodze. Albo że rozpłynie się jak lody waniliowe rozpływają się w letnie, słoneczne południe. A jego obecność tak na nią działała. Rozumiesz, ciężko się zamarza gdy dookoła tyle ciepła.
Reposted fromshibouk shibouk viaegzystencja egzystencja
ladymartini
2384 e896
Reposted fromsavatage savatage viaegzystencja egzystencja
ladymartini
2188 8055 500
Reposted frommercurygirl mercurygirl viaegzystencja egzystencja
ladymartini
ladymartini
2096 0d81 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
ladymartini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl