Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

ladymartini
4484 67ed 500

May 19 2019

6657 5f70 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
ladymartini
Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viaegzystencja egzystencja
ladymartini
Bo ja lubię do Ciebie pisać. Z różnych powodów. Między innymi dlatego, że chcę żebyś wiedziała, że myślę o Tobie. To dość egoistyczna pobudka, ale nie mam zamiar jej się wypierać. A myślę dużo i często. Właściwie myśli o Tobie towarzyszą mi w każdej sytuacji. I nie masz pojęcia, jak bardzo jest z tym dobrze. A przy okazji wymyślam róże rzeczy, z którymi też przeważnie jest mi dobrze. Bo bardzo wysoko sobie cenię fakt, że zaistniałaś w moim życiu. Ostatnio zresztą trudno używać słów takich jak "cenię". Ostatnio wydaje mi się, że słowa są za małe. Dlatego dziękuję Ci. Dziękuję Ci z całą powagą i nieuchronnym lekkim wzruszeniem za to, że jesteś.
I za to, że ja mogę być.
— J. Wiśniewski
Reposted frompassionative passionative viaegzystencja egzystencja
ladymartini
Pomyśl, jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska
ladymartini
W moim innym świecie możemy gadać do rana I rozumiesz mnie bezsprzecznie i jemy wspólne śniadania
I należysz do mnie, choć to nie kwestia posiadania
I czujemy się bezpiecznie jakby cały świat był dla nas
— Pezet
Reposted fromtouchthesky touchthesky viaegzystencja egzystencja
ladymartini
ladymartini

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viaegzystencja egzystencja
ladymartini
8888 01cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
9656 bf5b
Reposted frombrumous brumous viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
7495 afb1
Reposted fromsarazation sarazation viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
ladymartini
8098 48e4
Reposted fromamelia amelia viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
9061 399e
5681 fb1f 500
Reposted fromidiod idiod viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viaegzystencja egzystencja

May 18 2019

ladymartini
0025 8585 500
Reposted fromverronique verronique viailovemovies ilovemovies
ladymartini
1720 9c7b 500
Reposted fromsavatage savatage viatobecontinued tobecontinued
ladymartini
3864 d83e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl